Peder Kofod Ancher

Peder Kofod Ancher, 14. eller 20.6.1710-3.7.1788, dansk teolog og jurist, betragtes som grundlægger af fagdisciplinen dansk retshistorie. Kofod Ancher blev i 1741 professor i jura ved Københavns Universitet, men blev i 1756 under henvisning til sit svage helbred permanent fritaget for at undervise. Han overtog i stedet en række andre stillinger, bl.a. som højesteretsassessor og som generalauditør ved flåden.

Kofod Anchers hovedværk er En Dansk Lov-Historie, 1-2 (1769-76), en gennemgang af en række udvalgte retshistoriske emner fra 900-t. indtil Christoffer af Bayern. Kofod Ancher var en lærd jurist, der også forfattede en række mindre værker om bl.a. lensret og gilder foruden en indføring i det juridiske studium. Hans opfattelse af, hvad retshistorien betyder for forståelsen af gældende ret, viser indflydelse fra den franske filosof Montesquieu og hans værk De l'esprit des lois (1748, da. Om Lovenes Natur og Aarsag, 1770-71, Om Lovenes Ånd, 1998).

Kommentarer (2)

skrev Peter Bidstrup

Det fremgår af værket "Grov konfækt", skrevet af Henrik Horstbøll, Ulrik Langen og Frederik Stjernfelt, at Peder Kofod Ancher, udover at beskæftige sig med retshistorie, også var en aktiv essayist i trykkefrihedstiden 1770-73. Bl.a. kritiserede han samtidens retspleje i "Brevet til Ingen om Intet i Lov og Ret" - en pamflet, der af de tre forfattere karakteriseres som "løssluppen"!

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig