Peder Gyldenstierne, 1533-1594, dansk rigsråd og rigsmarsk. Gyldenstierne blev opdraget sammen med den senere Frederik 2. af Hans Svaning og kom tidligt i tjeneste ved hoffet. Under Den Nordiske Syvårskrig var han ritmester, og hans fortjenester førte ham i 1575 frem til embedet som rigsmarsk; imidlertid fik han ikke plads i formynderregeringen 1588-96. Gyldenstiernes hovedgård var Timgård ved Ringkøbing, og hans forleninger faldt primært i det vestjyske.