Peder Christensen, 1874-1954, dansk politiker. Christensen var udlært maskinbygger på Helsingør Skibsværft. I 1906 blev han forretningsfører for Arbejdernes Fællesorganisation, som efterhånden opbyggede en storstilet kooperativ virksomhed. Også for den landsomfattende kooperation spillede han en vigtig rolle. Christensen var medlem af Helsingør Byråd fra 1906 og som borgmester 1919-46 fik han tilnavnet kong Peder. I perioden 1908-40 var han næsten uafbrudt medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg, var MF 1918-20 og fra 1930 medlem af Landstinget.