Peder Borgen er en norsk teolog. Fra 1973 var han professor i religionsvidenskab ved Universitetet i Trondheim. Borgen, der er et ledende medlem af Metodistkirken i Norge, har især drevet studier i Johannesevangeliets tekst. Hans vigtigste publikationer er Bread from Heaven (1965) og Philo of Alexandria (1983).