Peder Andersen, kaldet Peder Nordmand, d. 1694, dansk maler, formodentlig født i Norge. Peder Andersen rejste med sin læremester Lambert van Haven til Italien 1668 og arbejdede efter hjemkomsten i 1672 med udsmykninger for Christian 5. på Frederiksborg Slot, bl.a. i slotskirken. Hans hovedværk er Audienssalens allegoriske skildringer af kongens valgsprog Fromhed og Retfærdighed i loftet (1686) og De fire Verdensdele i hjørnerne (1688).