Peder Albertsen, ca. 1450-1517, dansk dr.jur. & lic.med. Efter uddannelse i Tyskland blev han vicekansler ved det nyoprettede Københavns Universitet 1479. Han var kannik ved Frue Kirke og rådmand i København og blev af kongen anvendt som gesandt. Peder Albertsen skænkede universitetet dets første bogsamling og fremmede bogtrykkerkunstens indførelse i Danmark.