Pavel Florenskij, 1882-1937, russisk teolog, naturvidenskabsmand og filosof; interneret i sovjetisk fangelejr fra 1933, henrettet. Han søgte en universel syntese af videnskaberne på grundlag af dogmet om Guds treenighed, som han udlagde i lyset af forestillingen om altings enhed i den guddommelige visdom ("Sofia"). Han fik afgørende betydning for Sergej Bulgakov og læses i 1900-t.s slutning med stor interesse af den russiske kirkes unge teologer.