Pausanias 2., konge af Sparta 408-395 f.Kr., af Agiadernes slægt. Under borgerkrigen i Athen i 403 f.Kr. støttede Pausanias de landflygtige demokrater i direkte opposition til spartanernes admiral Lysander, der i 404 f.Kr. havde indsat De Tredive Tyranner i Athen. I 395 f.Kr. blev han dødsdømt in absentia, fordi hans hær var kommet for sent til at undsætte Lysander ved Haliartos i Boiotien. Han tog ophold i Tegea og skrev i eksil en afhandling om Spartas forfatning.