Paul Laband, 24.5.1838-23.3.1918, det tyske kejserriges førende statsretsjurist. Paul Laband var professor ved det dengang tyske universitet i Strasbourg og forfattede her sit hovedværk Das Staatsrecht des deutschen Reiches (bind 1-5, 1876-1914), som udkom i talrige udgaver. Metodisk var han påvirket af samtidens formalistiske privatretsvidenskab, som lagde stor vægt på den logiske beherskelse af retsstoffet vha. retlige begreber.