Paul François Jean Nicolas Barras, 1755-1829, fransk general og politiker. Under Den Franske Revolution blev Barras medlem af Konventet som jakobiner. Han deltog bl.a i belejringen af Toulon i 1793, hvor han opdagede Napoleon Bonaparte, som han forfremmede til general og fik gift med Josephine. I 1794 brød han med Robespierre, og han var i forreste række, da denne blev styrtet. Barras valgtes i 1795 ind i den nye femmandsregering som direktør; dette embede bevarede han ved hjælp af statskup og korruption indtil Brumairekuppet i 1799, hvorefter han mistede politisk indflydelse og i 1810 blev tvunget i eksil. Efter kejserdømmets fald vendte han tilbage til Frankrig, hvor han levede i ubemærkethed indtil sin død.