Paul Ernst Kanstein, 1899-1980, SS-Brigadenführer, embedsmand i det tyske besættelsesstyre i Danmark 1940-43. Kanstein overtog i april 1940 stillingen som kommitteret for spørgsmål vedrørende den indre forvaltning (Beauftragter für die Fragen der inneren Verwaltung), der havde det tyske politiapparat under sig. Han blev den rigsbefuldmægtigedes højre hånd og fik betydelig indflydelse på den moderate okkupationskurs. Som hovedansvarlig for værnemagtens sikkerhed ønskede Kanstein ro og ingen politiske eksperimenter, og han bekæmpede de danske nazisters forsøg på at komme til magten. Efter sammenbruddet af den moderate linje i august 1943 søgte Kanstein væk og forflyttedes til Norditalien.