Paul Du Bois-Reymond, 2.12.1831-7.4.1889, tysk matematiker, studerede først fysiologi, men under påvirkning af fysikeren Franz Neumann (1798-1895) i Königsberg vendte han sig snart mod matematikken. Efter opnåelsen af doktorgraden ved Berlins universitet i 1859 underviste han først som gymnasielærer og senere som professor ved flere tyske universiteter. Du Bois-Reymond videreførte Gaspard Monges studier af karakteristikker af partielle differentialligninger og studerede Fourierrækker. Bl.a. konstruerede han vha. sin utraditionelle "Infinitärkalkül" en kontinuert funktion, hvis Fourierrække divergerer i et punkt.