Pau, by i SV-Frankrig 145 km vest for Toulouse, administrationsby for departementet Pyrénées-Atlantiques; ca. 77.600 indb. (2013). Pau er Béarns historiske hovedstad, hvor den franske konge Henrik 4. blev født i 1553. Byen var frem til 1951 et beskedent servicecenter for området nord for Pyrenæerne, da opdagelsen og udnyttelsen af naturgasforekomsten ved Lacq NV for byen afstedkom en hastig vækst med kemisk industri og aluminiumfremstilling. Hertil kom et universitet i 1970 og en omfattende olieforskning. Gasforekomsterne er næsten udtømt, og den dertil knyttede industri delvis ophørt. Pau har dog stadig betydning som servicecenter og trafikknudepunkt. Industrien er beskeden med bl.a. fremstilling af flydele. Øst for bycentret ligger aristokratiske bydele som et vidnesbyrd om, at Pau i 1800-t. var kurby for ferierende englændere.