Partito Nazionale Fascista, PNF, italiensk politisk parti, stiftet af Benito Mussolini 1921, opløst efter Mussolinis fald 1943; det blev genoprettet som Partito Fascista Repubblicano i Saló-republikken og atter opløst i 1945. Den italienske forfatning af 1948 (tillægsartikel XII) forbyder "i en hvilken som helst form at genoprette det opløste fascistiske parti", hvilket dog ikke forhindrede tidligere Mussolinitilhængere i at oprette det nyfascistiske parti MSI, der eksisterede 1946-94. Se også fascisme og Italien (historie efter 1796).