Parlamenterne, før Den Franske Revolution de tretten franske domstole med Pariserparlamentet som det vigtigste. Parlamenterne hævdede tillige, at kongelig lovgivning kun var gyldig, når den var registreret af dem. Kongen kunne tilsidesætte denne vetoret ved en såkaldt lit de justice, dvs. at møde personligt op i parlamentet. Parlamenterne kunne udstede remonstrances, dvs. protester mod den kongelige administration. I middelalderen øgede de deres indflydelse, men under Ludvig 14. blev de knægtet til tavshed. Efter hans død var de i stadig opposition mod enevælden. I 1771 prøvede minister Maupeou at omorganisere justitsvæsnet, men Ludvig 16. genoprettede Pariserparlamentet i dets gamle form. Forsøg på at opløse Parlamenterne i 1787-88 mislykkedes. Ved at søge at fastholde deres privilegerede stilling mistede de under Den Franske Revolution al indflydelse og blev nedlagt i 1790.