Parisfreden, fredsslutning i Paris i forbindelse med Krimkrigen, undertegnet 30.3.1856. Aftalen bestemte, at alle erobrede områder skulle gives tilbage, dvs. Sevastopol til Rusland og Kars-området i Kaukasus til Osmannerriget. Protektoratet over sultanens kristne undersåtter og over Donaufyrstendømmerne blev taget fra den russiske kejser og overdraget til de europæiske magter i fællesskab. Ydermere bestemtes det, at Sortehavet skulle være åbent for alle nationers handelsskibe og lukket for alle krigsskibe.