Paolo Sarpi, 1552-1623, venetiansk teolog. Sarpi, der var servitermunk, blev i 1606 ansat som teologisk rådgiver i Venezia, der lå i strid med pave Paul 5. om den pavelige jurisdiktion på venetiansk territorium; i sin fortsatte kritik af pavehoffet korresponderede Sarpi med protestantiske kredse. Hans pavekritiske hovedværk, Istoria del concilio Tridentino (Tridentinerkoncilets historie), blev udgivet i 1619 under pseudonymet Pietro Soave Polano. Sarpi virkede også som videnskabsmand og gjorde bl.a. opdagelser vedrørende blodets cirkulation.