Panbladet, medlemsblad for Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (nu LGBT Danmark) fra 1954, da det afløste tidsskriftet Vennen. Fra 1982 blev det trykt i tabloidformat og distribueret som gratis blad til biblioteker, diskoteker, barer mv. med ti numre om året. Oplaget øgedes samtidig fra 1500 til 10.000. Midt i 1990'erne var tillægget Expansion gratis omdelt. Bladet gik ind i 2007.