Palle Suenson, 1904-1987, dansk arkitekt; professor 1941-71 og rektor 1956-65 ved Kunstakademiet; søn af bygningsingeniøren Edouard Suenson. Palle Suenson tog afgang fra Kunstakademiets arkitektskole 1930 og etablerede egen tegnestue samme år. Han har især bygget boliger og foretaget restaureringsopgaver, fx ombygningen af Schæffergården, Gentofte (1950-51). Med et enkelt formsprog og med anvendelse af tegl har hans boliger rødder i den funktionelle tradition. Fra begyndelsen af 1930'erne stod han for talrige ombygninger af Privatbankens filialer og siden af andre banker. Af værker kan nævnes administrationsbygningen for F.L. Smidth, Valby (1957) samt kædehusbebyggelsen Gassehaven, Gl. Holte (1972).