Palkstrædet, Palk Strait, den nordlige del af farvandet mellem Indien og Sri Lanka. Farvandet er 55-150 km bredt og afgrænses mod SV af Adam's Bridge, en ørække, der næsten danner en naturlig bro mellem de to lande. Palkstrædet er lavvandet og rammes hyppigt af tropiske orkaner.