Palæogen, geologisk periode, der omfatter tidsrummet 65-24 mio. år før nu og dækker epokerne Paleocæn, Eocæn og Oligocæn. Betegnelsen Palæogen blev formaliseret i 1968, da Tertiær fik uformel status og blev erstattet af Palæogen og Neogen (24-1,8 mio. år før nu). Se Tertiær.