Pafnutij Tjebysjov, 16.5.1821-9.12.1894, russisk matematiker; professor ved universitetet i Sankt Petersborg 1850-82 og grundlæggeren af den såkaldte Sankt Petersborg-skole. Hans teoretiske arbejder inden for bl.a. talteori, sandsynlighedsregning (Tjebysjovs ulighed), integration på endelig form og ortogonale polynomier var ofte inspireret af hans mere praktiske teknologiske interesser. Fx blev hans undersøgelser af stangsystemer til brug i dampmaskiner udgangspunktet for hans vigtige afhandlinger om bedste approksimation af funktioner.