Paavo Ruotsalainen, 1777-1852, finsk bonde og lægprædikant fra Savo; leder af den omfattende pietistiske vækkelse i Finland i 1800-t. Han var ulærd, kunne ikke skrive, men øvede som omvandrende prædikant stor indflydelse gennem sjælesorg og de skrifter og breve, som han dikterede. Ruotsalainens kristendomsopfattelse har haft langtrækkende indflydelse i finsk kirkeliv. Han betonede vigtigheden af menneskets syndserkendelse og troens ydmyghed; troen beskrev han som kæmpende, ventende og søgende.