Paasikivi-Kekkonen-linjen, den overordnede linje i Finlands udenrigspolitik 1948-91, specielt mht. forholdet til Sovjetunionen, fastlagt af præsident J.K. Paasikivi og videreudviklet af hans efterfølger, Urho Kekkonen. Hovedidéen var, at Finland for at bevare sin selvstændighed måtte vedligeholde et godt forhold til Sovjetunionen, så Sovjetunionen ikke fik anledning til at tro, at Finland på nogen måde kunne udgøre en trussel og derved indkalde til konsultationer i henhold til VSB-pagten. Efter Kekkonens afgang i 1981 blev linjen videreført af hans efterfølger, Mauno Koivisto, indtil Sovjetunionens opløsning i 1991 muliggjorde en nyorientering og udløb af VSB-pagten.