Paal Berg, 1873-1968, norsk jurist og politiker, internationalt kendt ekspert i arbejdsret. Paal Berg tilhørte partiet Venstre og var socialminister 1919-20, justitsminister 1924-26 og 1929-46 formand for Højesteret. Efter 9.4.1940 forhandlede han med tyskerne om oprettelsen af Administrationsrådet. I protest mod besættelsen gik han dog hurtigt af og blev året efter leder af den civile modstandsbevægelse og formand for Hjemmefronten. I 1945 forsøgte han forgæves at danne en flertalsregering. Som minister gennemførte Paal Berg mange reformer og genoptog efter freden sit internationale arbejde. Hans grundlæggende værk Arbeidsrett udkom i 1930.