PSE, (svine)kød af ringere kvalitet, som er lyst, blødt og væskedrivende (eng. pale, soft, exudative) som et resultat af for hurtigt pH-fald i musklen efter slagtning. Det skyldes bl.a. stress hos slagtedyret; stressfølsomheden er arveligt betinget. Se også kød (kvalitet).