POP-stoffer

POP-stoffer, persistente organiske miljøgifte, Persistent Organic Pollutants, kemikalier med giftige egenskaber, som nedbrydes meget langsomt i naturen, og som kan ophobes i levende organismer (se bioakkumulation). Nogle af stofferne har egenskaber, der gør dem velegnede til bekæmpelse af skadedyr. Fx har DDT været meget anvendt mod malariamyg

De utilsigtede skadevirkninger fra især 12 af de farligste af stofferne ("Det beskidte dusin") har ført til indskrænkninger eller forbud; således er det i EU forbudt at fremstille, importere, markedsføre og anvende visse POP-stoffer, bl.a. aldrin, chlordan, DDT, hexabromobiphenyl, polyklorerede bifenyler (PCB) og dieldrin. Andre steder, fx i Sydafrika, anvendes DDT fortsat til bekæmpelse af malariamyg. FN har i Stockholm-konventionen 2001, der handler om at udfase "Det beskidte dusin", undtaget denne medicinske brug fra forbuddet.

Et særligt problem er PCB, der stammer fra bl.a. fugemasser og elektrisk udstyr. Det kan spores i bygninger, og det kan frigives ved forbrænding af bygningsaffald.

POP-stoffer er bl.a. under mistanke for at medføre kræft og virke hormonforstyrrende samt give skader på immunsystem og nervesystem.

Om POP-stoffer på Miljøstyrelsens hjemmeside

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig