PCT, Patent Cooperation Treaty, international overenskomst, indgået i Washington, D.C. i 1970 med henblik på at lette og ensrette formaliteterne i forbindelse med ansøgning om patent. Danmark tiltrådte overenskomsten i 1978. Den har nu (2006) 128 medlemslande.