PAT, Process Analytical Technology, system udviklet for design, analyse og kontrol af produktionsprocesser gennem online-måling af kritiske kvalitetsparametre for råvarer og produkter understøttet af kemometri. PAT er som begreb godkendt af FDA i USA til kvalitetssikring ved lægemiddelfremstilling og i den bioteknologiske industri. PAT anvendes også ved fødevareproduktion, og i Danmark etableredes i 2006 en cand.scient.-uddannelse i PAT ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (nu Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Københavns Universitet) i samarbejde med Danmarks Farmaceutiske Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.