P. Hauberg, Peter Hauberg, 1844-1928, dansk mønt- og borgforsker. Hauberg, der var kunstmaler og boghandler, fik via en privat samlervirksomhed stor viden om danske mønter. Han blev ansat på Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling i 1885, 1898-1920 som leder. Hans bøger om dansk møntvæsen indtil 1241 (udg. 1900 og 1906) er stadig internationale standardværker. Hauberg havde en levende interesse for Bornholm og var Nationalmuseets ansvarlige ved de store restaureringsarbejder på Hammershus i begyndelsen af 1900-t. Om sommeren foretog han opmålinger for Nationalmuseet af danske voldsteder; de er siden delvis blevet offentliggjort.