P.O. Bodding, Paul Olaf Bodding, 1865-1938, norsk missionær og filolog. Som nyuddannet teolog blev han i 1890 udsendt som missionær til santalerne, et stammefolk i det nordøstlige Indien. Her blev han en værdsat medarbejder for L.O. Skrefsrud og H.P. Børresen, Santalmissionens to grundlæggere. Fra 1910 fik Bodding overdraget ansvaret for hele Santalmissionen. Han er dog mest kendt og værdsat for sin indsats på det filologiske område, hvoraf kan nævnes en grammatik over santalisproget (1922) og fembindsværket Santal Dictionary (1932-36). I 1915 havde han udgivet hele Bibelen på santali. Bodding var også en ivrig etnograf, hvilket kom til udtryk i hans mange afhandlinger om santalernes skikke.