P.J. Pedersen, Peder Jørgen Pedersen, 1870-1962, dansk politiker. Pedersen arbejdede som skolelærer og var samtidig aktiv i sygekassebevægelsen. I 1920 var han undervisningsminister i ministeriet Friis, og i 1923 blev han formand for De Samvirkende Statskontrollerede Sygeforsikringer i Danmark. Pedersen var 1924-25 medlem af Landstinget for Socialdemokratiet og 1925-38 borgmester for Københavns Magistrats 4. afdeling.