P.G. Philipsen, Philip Gerson Philipsen, 1812-1877, dansk boghandler og bogforlægger, virksom i København fra 1834. Det ansete P.G. Philipsens Forlag, der især udgav faglitteratur, førtes videre af sønnerne Ludvig (1855-95) og Gustav Philipsen (1853-1925). I årene omkring 1880 udvidede de forlaget til også at omfatte dele af samtidens danske skønlitteratur; efter Ludvig Philipsens død blev det sammensluttet med Ernst Bojesens forlag under navnet Det Nordiske Forlag, der i 1903 fusionerede med Gyldendal.