P.C. Koch, Peter Christian Koch, 19.2.1807-2.11.1880, dansk avisudgiver. Bistået af bl.a. Christian Flor begyndte Koch i 1838 udgivelsen af avisen Dannevirke i Haderslev. Den blev danskhedens ledende organ, og Koch fik en central placering i det danske arbejde i Sønderjylland. Efter 1848 mødte han en del modstand, og i 1856 afhændede han avisen og ernærede sig herefter som fotograf i København.