P.A. Heiberg, Peter Andreas Heiberg, 1864-1926, dansk arkivar; bror til filologen J.L. Heiberg. Skønt han af uddannelse var mediciner, blev det Rigsarkivet, der fra 1904 udgjorde rammen om hans professionelle virke. Hans livslange optagethed af Søren Kierkegaards tankeverden førte til talrige undersøgelser af hans levned og til udgivelsen (s.m. Victor Kuhr) af den store udgave af Søren Kierkegaards Papirer (20 bd., 1909-48).