P&I Klub, Protection & Indemnity Club, forsikring på gensidig basis af det erstatningsansvar, der kan opstå i forbindelse med driften af et skib. Forsikringsformen er organiseret som en forening (klub), hvis medlemmer har ret til forsikringsdækning, men samtidig er forpligtet til at indbetale de præmier, som er nødvendige til foreningens drift. Forsikringens væsentligste dækningsfelter er ansvar som følge af skade på last, forureningsansvar samt personskader. Undertiden dækker forsikringen også omkostninger ved sagsførelse, se FDD-forsikring. De fleste P&I Klubber blev stiftet i England i slutningen af 1800-t., men der opstod også foreninger i de skandinaviske lande omkring 1900. I dag er de største P&I Klubber organiseret i The International Group of P&I Associations, der omfatter ca. 90% af verdens handelsflåde.