Pædagogisk Medhjælper Forbund, dansk fagforbund, stiftet 1974 og i 2005 fusioneret med Forbundet for Offentligt Ansatte i Fag og Arbejde.