Oxyrhynchos, oldegyptisk by, nuværende al-Bahnasa ca. 200 km syd for Cairo. Uden for byen ligger den antikke affaldsplads, hvor man siden 1897 har gjort de største fund af græske og latinske tekster på papyrus. Hovedparten stammer fra romersk-byzantinsk tid, og der er indtil nu (2008) udgivet 72 bind omfattende brudstykker af litterære tekster samt private og offentlige breve, dokumenter mv.