Otto von Böhtlingk, 1815-1904, russisk-tysk indolog. Böhtlingk var banebrydende for sanskrit-filologien med den store Sanskrit-Wörterbuch (1852-75, s.m. Rudolf Roth). Af andre værker bør nævnes hans oversættelse til tysk af Bṛhadaranyaka-upanisad (1889) og Chandogya-upanisad (1889) samt som et tidligt bidrag til almen sprogvidenskab hans mønstergyldige fremstilling af jakuternes sprog Über die Sprache der Jakuten (1851).