Otto af Wittelsbach, ca. 1120-1183, hertug af Bayern. Otto blev i 1156 pfalzgreve efter sin far. Han var en trofast støtte for kejser Frederik 1. Barbarossa, der sendte ham på adskillige betroede diplomatiske og militære missioner. Som tak udnævnte kejseren i 1180 Otto til ny hertug af Bayern efter Henrik Løves fald.