Otto Mayer, 29.3.1846-8.12.1924, tysk jurist og professor i Strasbourg, hvor han skrev sit hovedværk, Deutsches Verwaltungsrecht (1895-96, da. Tysk forvaltningsret). Mayer gav forvaltningsretten som juridisk disciplin et helt nyt teoretisk grundlag ved overførelse af metoder hentet fra privat- og statsretten. Et hovedbegreb var forvaltningsakten, som Mayer udviklede på grundlag af fransk forvaltningslære. Den danske jurist Poul Andersen var inspireret af Mayer.