Otto Kofoed-Hansen, 25.4.1921-21.7.1990, dansk fysiker, 1956-68 den første leder af fysikafdelingen på Atomenergikommissionens Forsøgsanlæg Risø (nu Forskningscenter Risø); fra 1960 tillige professor i reaktorfysik ved Danmarks Tekniske Højskole og 1968-76 seniorfysiker ved CERN. Sammen med J.C. Jacobsen (1895-1965) påviste Kofoed-Hansen eksperimentelt rekylenergien af radioaktive atomkerner, når neutrinoer udsendes ved betahenfald. Han har desuden ydet vigtige bidrag til reaktorfysik, plasmafysik, sikkerhedsvurdering ved reaktorer, helsefysik og efter 1968 til partikelfysik. I 1989 tildeltes Kofoed-Hansen Dansk Fysisk Selskabs fysikpris.