Otto D. Lütken, Otto Diderik Lütken, 17.3.1713-25.1.1788, dansk økonom og præst. Lütkens hovedværk, Undersøgninger, 1-2 (1760), er det tidligste kendte danske forsøg på en samlet fremstilling af nationaløkonomiens grundsætninger. Hans arbejder rummer skarp kritik af datidens økonomiske politik, som var præget af merkantilistiske idéer om velstand gennem øget folketal og subsidier til byerhvervene. I stedet viste han, at alle erhverv, som er nødvendige for produktionen, gennem deres nettoprodukt bidrager til at "befordre Efterkommernes Velstand". Lütken foregriber med sin forståelse af det økonomiske kredsløb bl.a. Adam Smiths tanker og opbygningen af det moderne nationalregnskab.