Otto Busse, 16.7.1850-16.4.1933, dansk maskiningeniør. I 1904 blev otto Busse direktør for maskinafdelingen og medlem af statsbanernes generaldirektion. Otto Busse har haft betydelig indflydelse på udviklingen af statsbanernes materiel og prægede, indtil sin afgang i 1910, især anskaffelsen af damplokomotiver. Endvidere reorganiserede han statsbanernes værksteder. Han konstruerede desuden en række nye lokomotivtyper, bl.a. litra P, som var et moderne og tidssvarende damplokomotiv, og han var som lokomotivkonstruktør anset i udlandet. Endvidere indførte han vakuumbremsen og dampopvarmning af tog, ligesom han konstruerede nye jernbanefærger til Store- og Lillebæltsoverfarterne.