Otto 2., 1400-1464, greve af Pinneberg i Sydholsten. Da det slesvig-holstenske ridderskab i 1460 valgte Christian 1. som herre, fik Otto økonomisk kompensation af kongen for sit uindfriede arvekrav efter hertug Adolf 8. af Slesvig og Holsten.