Otto-motor, forbrændingsmotor opfundet af N. Otto og E. Langen, karakteristisk ved den måde, forbrændingen foregår på i benzin- og gasmotorer. Se forbrændingsmotor.