Otte Krag, 29.8.1611-4.2.1666, dansk rigsråd. Krag havde en betydelig juridisk og politisk uddannelse bag sig, da han i 1638 blev sekretær i Danske Kancelli, hvor han fra 1645 var øverste sekretær; desuden var han lensmand. I 1653 blev Krag rigsråd og arbejdede her forgæves for bevarelsen af adelens position ved enevældens indførelse 1660; han indtog en lederrolle i rigsrådet som adelsvældens fremmeste talsmand.