Ottaviano de Petrucci, 1466-1539, italiensk nodetrykker, der i begyndelsen af 1500-t. som den første foretog trykning med bevægelige typer (se nodetryk), bl.a. af kormusik (chansoner, frottolaer, motetter og messer) af bl.a. Josquin des Prés, Jacob Obrecht, Pierre de la Rue og Heinrich Isaac. Petruccis første udgave var Harmonice Musices Odhecaton A, 100 flerstemmige chansoner (1501; B og C fulgte i 1502 og 1504).