Oswald Theodore Avery, 1877-1955, canadisk-amerikansk læge og bakteriolog, der som den første (1944) påviste, at DNA udgør levende organismers genetiske materiale. Arbejdet byggede på, at der findes to typer af bakterien Streptococcus pneumonia, hvoraf den ene (S-typen) ved infektion af mus er dræbende, mens den anden (R-typen) er ufarlig. En blanding af varmedræbte S-bakterier og levende R-bakterier kunne imidlertid dræbe mus. Avery og hans medarbejdere isolerede et stof fra S-bakterierne, som kunne omdanne ufarlige R-bakterier til den farlige S-type; dette stof var DNA.