Oswald, d. 992, biskop af Worcester og ærkebiskop af York; helgen. Oswald var af dansk familie og nevø til ærkebisperne Oda af Canterbury (958) og Oscytel af York (971). Han blev først præst i Winchester, og efter videreuddannelse i Fleury blev han i 961 biskop af Worcester. I 971 efterfulgte han Oscytel som ærkebiskop, men bevarede Worcester. Oswald var en ledende kraft i klosterreformbevægelsen i England og grundlagde bl.a. Ramsey Kloster. Han var en energisk administrator af Worcesters jordegods og skrev et memorandum om fæsternes forpligtelser over for kirken. Se også Dunstan.